Vervolg ALV op 9 november aanstaande

Wijziging! Het vervolg op de ALV vindt plaats op een nader te bepalen datum in MFC De Roerparel te Sint Odiliënberg. Onderwerp van de afronding is besluitvorming verhoging contributie en eenmalige eigen bijdrage. De uitnodiging komt uiterlijk drie weken vóór de...

Herhaling presentatie commissie B&O 5 september 2017!

Op 20 april heeft de commissie bouw & onderhoud een presentatie gegeven over de verbouwingsplannen die noodzakelijk uitgevoerd moeten worden. Bij deze presentatie waren ongeveer 80 leden aanwezig. Mede naar aanleiding van de vragen op de ALV is besloten deze...

De presentatie commissie bouw en onderhoud

De presentatie van de commissie bouw en onderhoud met aanvullende inzichtelijke informatie (toegevoegd investeringsbegroting) staat in het ledengedeelte. Noodzakelijk om kennis van te nemen voor de komende ALV.