De presentatie van de commissie bouw en onderhoud met aanvullende inzichtelijke informatie (toegevoegd investeringsbegroting) staat in het ledengedeelte. Noodzakelijk om kennis van te nemen voor de komende ALV.