Op 20 april heeft de commissie bouw & onderhoud een presentatie gegeven over de verbouwingsplannen die noodzakelijk uitgevoerd moeten worden. Bij deze presentatie waren ongeveer 80 leden aanwezig. Mede naar aanleiding van de vragen op de ALV is besloten deze presentatie te herhalen. Het ligt nu in de planning deze herhaling op 5 september te doen plaatsvinden. Aanvang 19.30 uur.
Ter voorbereiding is op het ledengedeelte de presentatie (in) te zien.