Wijziging!

Het vervolg op de ALV vindt plaats op een nader te bepalen datum in MFC De Roerparel te Sint Odiliënberg.
Onderwerp van de afronding is besluitvorming verhoging contributie en eenmalige eigen bijdrage.
De uitnodiging komt uiterlijk drie weken vóór de ALV.